• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Pátrání po postřeleném muži u obce Velichov, 11.12.2011

zdroj: ČT24

foto: ČT24 – http://www.ceskatelevize.cz/ct24/

Nasazení kynologové:
Filip Štrach – Gryson Mi-Ji (belgický ovčák malinois)
Miloslav Čeněk – Quido z Třešňáku, Fábio ze Slovanského domu (německý ovčák)

Další síly a prostředky zapojené do pátrání:
Policie ČR včetně psovodů, Vojenská policie, SDH okolních obcí, dobrovolníci z řad veřejnosti, vrtulník PČR s termovizí.

Popis události a nasazení:
V pozdních nočních hodinách (10.12.2011) muž blíže nezjištěné totožnosti oznámil na tísňovou linku, že se nachází v přírodním terénu vojenského prostoru u obce Velichov, přičemž udal, že je postřelen do dolní končetiny. Lokalita určena k prohledávání byla určena na základě lokalizace mobilu, z kterého muž toto volání uskutečnil. Pátrání probíhalo již v nočních hodinách a následující den byla provedena celodenní pátrací akce.

Kynologové s atestovanými psy byli nasazeni k samostatnému pátrání ve vymezeném pásu v okolí Petrovského potoka a na přilehlém svahu údolí. Celková délka prohledávaného úseku byla 3,5 km, přičemž hranici sektoru tvořila účelová komunikace vedoucí od obce Velichov do lokality Petrov ve vojenském prostoru. Ostatní síly zapojené do pátrací akce byly s odstupem cca 15 minut nasazeny do obdobného prostoru, avšak na opačné straně této komunikace, kde prováděly pátrání v rojnici.

Po propátrání určeného sektoru bylo za použití záchranných psů prohledáno několik opuštěných a zchátralých budov, přístřešků a vodohospodářských objektů, vše s negativním výsledkem. Po návratu pěší rojnice z terénu bylo po krátké poradě a vyhodnocení pátrání ukončeno.

Časový snímek:
6.59 – žádost Policie ČR cestou OPIS HZS Karlovarského kraje o nasazení ZKS MP Praha
7.15 – výjezd ZKS na místo srazu povolaných sil
8.46 – ZKS na místě (nám. v obci Velichov), po krátké instruktáži od velitele pátrací akce zahájeno nasazení psů do terénu

Další informace:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/156561-policie-u-velichova-patra-po-postrelenem-muzi/

V kategorii: Praktická nasazení - plochy

Dotazy a komentáře