• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Odborná příprava psovodů-záchranářů IZS v Kaznějově, 31.8.-1.9.2012

Rozdělení kynologů na jednotlivá pracoviště

Ve dnech 31. srpna a 1. září 2012 pořádalo MV-GŘ HZS ČR 2-denní odbornou přípravu psovodů se psy předurčených k záchranným a vyhledávacím pracím. Místem konání akce byla obec Kaznějov v Plzeňském kraji. Přístřeší a nocleh kynologům poskytl SDH Kaznějov v prostorách svojí stanice. Praktický výcvik probíhal na sutinách v nedalekém průmyslovém areálu, který je po částečné demolici.

Akce byla primárně určena pro psovody s platným kynologickým atestem Ministerstva vnitra ve specializaci „S – sutiny“, tedy pro kynologické týmy, které jsou povolávány k vyhledávání osob v sutinách zřícených budov. Celkem se akce účastnilo 20 kynologických týmů (psovod a pes) z řad různých složek a organizací (Záchranný útvar HZS ČR, HZS Libereckého kraje, Městská policie Praha, Městská policie Ostrava, SDH Hejnice, K9 záchranná skupina Praha, SZBK ČR). Vedoucím výcviku byl hlavní lektor kynologie MV-GŘ HZS pan Gustav Hotový, technické a organizační záležitosti zajišťoval kpt. Ing. Roman Hejzlar.

Odborná příprava byla zaměřena na sutinové vyhledávání a na pohyb a práci psovoda se psem na místě zásahu, zejména s důrazem na spolupráci a organizaci práce několika psovodů při společném nasazení. V rámci páteční denní části cvičení kynologické týmy absolvovaly postupně čtyři nasazení na odlišných sutinových terénech. Úkolem psovodů bylo po pěším přesunu z předchozího pracoviště nasadit psa k prohledání „velitelem zásahu“ určené části zřícené budovy. V na každém z pracovišť na psa čekala jedna až dvě zavalené osoby, které obětavě simulovali příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. Denní část výcviku ukončilo společné vyhodnocení v prostorách SDH Kaznějov.

Do sutin se kynologové a jejich čtyřnozí parťáci vrátili v pozdních nočních hodinách, kdy se věnovali opět nácviku vyhledání osob v sutinách, tentokrát však již za umělého osvětlení. Po třetí hodině ranní kynologické týmy čekal zasloužený odpočinek.

V rámci sobotní denní části cvičení byli psovodi rozděleni do celkem čtyř skupin po pěti psovodech, kdy vždy jeden ze psovodů fungoval jako vedoucí kynologické skupiny. Tyto skupiny následně absolvovaly nasazení v prostoru s větším počtem zavalených osob, kde bylo nutné ke zvládnutí úkolu v časovém limitu vhodně rozdělit místo zásahu na několik sektorů a současně, stejně jako v praxi, v případě značení nálezu jedním psem použít k překrytí a potvrzení nálezu dalšího psa. Tato závěrečná část cvičení tak byla prověrkou nejen schopnosti spolupráce psovodů mezi sebou, ale i schopnosti určených vedoucích skupin správně koordinovat nasazení psovodů na místě zásahu.

Po vyhodnocení práce a ukončení cvičení kynology čekala již jen cesta zpět domů, která u účastníků z nejvzdálenějších koutů republiky představovala bezmála 500 km. I to svědčí o tom, že práce „kynologa-záchranáře“ je pro psovody více než jen obyčejné zaměstnání nebo koníček.

Další foto ze cvičení ve fotogalerii zde…

V kategorii: Záchranařina - Proběhlé akce

Dotazy a komentáře