• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Tréninkový deník: Mezinárodní taktické cvičení USAR týmů Ostrava 2012

Dne 16.10.2012 začalo taktické cvičení USAR týmů „Ostrava 2012“. Více o cvičení na webu HZS ČR zde. Dle možností se zde snažíme přinášet aktuality z průběhu cvičení, resp. aktuality od kynologů zařazených k USAR Ostrava.

18.10.2012 – V 15 hod. proběhl závěrečný nástup, zhodnocení a ukončení cvičení. Celkem se cvičení zúčastnilo 170 příslušníků z USAR Praha, USAR Ostrava, USAR Polska a USAR Slovenska. Na straně organizátorů a figurantů bylo zapojeno 70 osob. Cvičení proběhlo zdárně, bez zranění, mimo 2 lehce zraněných psů. V 17 hod. začíná raut :-) Většina příslušníků se momentálně věnuje vlastní očistě, popřípadě probíhá společné focení.

kolem 6 hod. 18.10.2012 – Na místě nás střídá druhá skupina USAR Ostrava, která provede vyproštění druhé zavalené osoby. My se přesouváme do tábora k odpočinku.

cca 4:00 18.10.2012 – Zbytek z 15ti osob u rozehry s pádem letadla byl nalezen v sektoru, kam byli nasazení kynologové USAR Slovenska a my se vracíme ukončit balení materiálu na stanoviště „zemětřesení v garáži“. Krátce po té se přesouváme na další pracoviště, kde provádíme prvotní průzkum. Úkolem týmu je vyhledání a záchrana osob z podzemního krytu zasaženého zemětřesením. Při prohledávání okolí možného vstupu do sklepa (sklepní okna zavalená sutí) hlásím po Grysonově značení první nález zavalené osoby. Po uvolnění vstupu do šachty vedoucí do krytu je k průzkumu vedle hasiče s měřicími přístroji vyslán i kolega Čeněk s Meginou, která zakrátko nalézá a značí v prostorách suterénního krytu druhou osobu. Ještě před příjezdem a vystřídáním týmu se daří realizovat vyproštění této osoby. Tuto činnost lehce ztěžuje to, že přístupová chodba do krytu je tak malá, že v ní musí člověk lézt po čtyřech. Konečný transport osoby na povrch je realizován přes kladku za vyžití lezecké techniky.

 

cca 2:00 18.10.2012 – Buuum! Ozývá se mohutná rána a po ní ještě jedna. Následuje signál k opuštění sutiny a následně přichází pokyn, přesunou všechny volné prostředky nasazených týmů do nedaleké lokality, kde došlo ke zřícení letadla. Náš tým na místo vyráží vcelku rychle, jelikož všechny záchranné a likvidační práce na našem stanovišti máme ukončeny. Na místě shromáždění sil a prostředků jsme mezi prvními a zakrátko vyrážíme spolu s příslušníky polského USARU prohledat přidělený sektor terénu v okolí trosek letadla. Jako t.č. jediný kynologové na místě nasazujeme naše tři psy a postupujeme s dostatečným odstupem před rojnicí tvořenou příslušníky USAR Ostrava a USAR Polska. Náskok před rojnicí se nám daří bez problému udržet a postupně naši psi nalézají první oběti nehody. Nalezené pacienty předáváme do péče našich paramediků, popř. u nich zanecháváme jiné příslušníky USAR a pokračujeme v prohledávání. Celkem jsme naším nasazením nalezli 4 osoby v terénu a 4 osoby v troskách letadla, tj. všechny osoby v našem sektoru. A že se to člověku nestane každý den, aby v ploše nalezl část letadla se čtyřmi hasiči z nichž jeden „je v 8 měsíci a má krvácení z rodidel“:-) Celkový dojem z tohoto cvičení vylepšují realistické trosky letadla a mohutný oheň v jejich blízkosti. Po prvním prohledání sektoru se stahujeme zpět k vozidlu zatím co sektor znovu prověřují psovodi USAR Praha – s negativním výsledkem. Chvilku náskoku nad zbytek týmu si krátíme konzumací kafe.

cca 0:00 18.10.2012 – Náš tým se přesouvá na další nasazení. Jedná se o pracoviště, kde střídáme druhou skupinu USAR Ostrava. V rámci tohoto pracoviště tým řeší vyproštění osob z podzemní garáže zasažené zemětřesením. Náš tým dokončuje činnost předchozí skupiny a to tak, že je provedeno vyproštění jedné neživé osoby. Kynologickou činnost na místě neprovádíme, stejně jako předcházející skupina (Nedojedlý, Kučera, Kramolišová), která odjíždí zpět do tábora za odpočinkem.

23:30 17.10.2012 – Potvrzuje se mi, že o půlnoci je lepší chodit spát, než vstávat.

20:20 17.10.2012 – Po příjezdu do tábora jsme nakrmili a vyvenčili psiska,  nakrmili sebe, dali si čaj a tatranku, a jdeme spát. Další nasazení našeho týmu nás čeká od 0:00 h.

10:30 17.10.2012 – Po krátké instruktáži vyrážíme ve složení Čeněk, Smějová, Štrach spolu s druhou částí USAR Ostrava na naše první nasazení. Práci na sutině začínáme krátce před 11 hod., kdy postupně nasazujeme naše psy k prohledání a překrytí sutiny zcela zřícené části patrové budovy na ploše cca 15 x 20 metrů, včetně části zachovalého suterénu. Výsledkem nasazení našich psů je nález 4 živých osob a nasazení týmu pokračuje vyprošťovacími pracemi. Naše činnost tedy spočívá v pomoci ostatním členům USAR tam, kde je zrovna třeba. Převážně pomaháme s transportem vyproštěných osob a s přípravou materiálu. Ke svačině nám dobře posloužily další „samovarné“ sáčky:-) V odpoledních hodinách jsme provedli dopřesnění jednoho z dopoledních nálezů a po vyproštění všech osob naposledy prověřili celou sutinu. Následuje balení veškerého materiálu zpět do beden USAR týmu a odjezd do tábora.

Odpolední činnost kynologů oživil reálný sutinový zásah ve Zlíně, kde došlo ke zřícení stropu budovy při provádění betonování podlahy. Na místo je vrtulníkem PČR přepravena skupina kynologů: Hotový, Cvachová, Nedojedlý. Prohledání sutiny tvořené převážně neztuhlým betonem a jeho kovovými výztuhami je uzavřeno s výsledkem negativním a kynologové se vrací zpět do místa cvičení.

10:12 17.10.2012 – Veronika jde hledat zrcadlo:-)

10:10 17.10.2012 – Všichni máme vyvenčeno a čekáme na naše nazasení, které by mělo začít v 10:30 hod.

9:10 17.10.2012 – Probudil jsem se … ve stanu nikdo … to mě dokopalo k tomu rychle se obléct a jít zjistit, co nás čeká. Psovodi Kučera, Kramolišová a Nedojedlý jsou stále na sutině a vystřídat zatím nechtějí.

4:16 17.10.2012 – Máme postavený tábor, vyfasovali jsme další „hot pack“ (tj. sáček ve kterém se při správném postupu dá vytvořit teplé jídlo), nikdo se „hot packem“ neopařil, vyvenčili jsme psy a jdeme spat. Kucera, Kramolisova a Nedojedly vyjeli na první nasazeni. USAR Praha budují tabor vedle nás. Další týmy USAR které mají tábor na Hradečníku, tedy ve stejné loklaitě, jako my, jsou týmy Slovenska a Polska.

cca 00:01 17.10.2012 – Další čekání na dokončení celních procedur a přesun do místa, kde budeme budovat náš tábor tráví většina z nás spánkem (proto čas jen cca), tedy mimo našich dvou řidiček Veroniky a Naděždy. Po příjezdu do místa, kde má být naše základna venčíme psy a následně se všichni zapojujeme do stavění tábora … což nás plně zaměstnává do cca 03 hod.

22:15 16.10.2012 – Zahajeny celní procedury v Hlucine. Prednami byl odbaven USAR Polska na miste ceka i USAR Slovenska. Před překročením hranice musíme všichni vyplnit žádost o udělení víza, takže všichni vypňujeme „žádost o vízum“, vypomáháme těm, kteří ve škole místo angličtiny měli ruštinu a lepíme na víza svoje průkazové foto.

21:05 16.10.2012 – Presouváme se v koloně s ostatní technikou na „hraniční přechod Hlučín“, který je v rámci cvičení vytvořen v areálu ZÚ Hlučín. Na místě čekáme na celní odbavení.

20:30 16.10.2012 – Proběhlo čtení rozkazu.

19:15 16.10.2012 – Dáváme si kafe na PS Ostrava-Záhřeb a čekáme… v 20 hod. proběhne porada vedoucích.

18:00 16.10.2012 – Spolu s kolegy ze ZÚ, se kterými sdílíme jejich služební automobil, jsme zajeli vyvenčit sl. psy. A byli jsme na večeři v IKEA.

17:05 16.10.2012 – Tým je kompletně zbalený a probíhá další instruktáž, mimo jiné i bezpečnostní školení. Dále bude následovat osobní volno a ve 20:30 hod. proběhne čtení rozkazu a následně přesun celého USAR odřadu na hraniční přechod Chacharie v Hlučíně.

15:00 16.10.2012 – Začala druhá instruktáž. Všichni členové týmu prošli zdravotní prohlídkou. Probíhá instruktáž k balení materiálu a přesunu vozidel. V 17 hod. by měl být tým kompletně připraven. Probíha fasování drobných doplňků výbavy.

14:00 16.10.2012 – Veterinární kontrola psů – vše bez závad.

13:30 16.10.2012 – Začaly zdravotní prohlídky, psovodi jsou první, aby ve 14 hod. mohli se psy absolvovat vet. prohlídku. Psovody čeká měření teploty, tlaku a pohovor s lékařem.

13:00 16.10.2012 – První instruktáž a seznámení s obsahem mise (v 3:00 došlo k zemětřesení v průmyslové oblasti země Chachárie, která je sousedem EU, země je z pohledu bezpečnosti na st. 1, tým USAR Ostrava byl aktivován v 11 hod., na místo směřují i týmy USAR Polska a Slovenska a také tým našeho souseda – USAR Praha).

12:45 16.10.2012 – Na místo dorazili i psovodi, kteří v rámci rozehry tvoří „IRO tým kynologů“: Labíková a Hynek.

12:30 16.10.2012 – Přesunuli jsme se na místo setkání USAR týmu Ostrava, současně dorážejí ostatní psovodi našeho týmu: Smějová a Nedojedlý (ZÚ HZS ČR), Kramolišová a Kučera (MP Ostrava).

12:10 16.10.2012 – Jsme v Ostravě a hledáme McDonald.

08:20 16.10.2012 – S Miloslavem Čeňkem vyrážíme do Ostravy.

06:30 16.10.2012 – Nakládáme materiál… venčíme psy a pomalu se chystáme vyrazit směr Ostrava.

06:00 16.10.2012 – Budíček :-/ a hurá do práce.

01:15  16.10.2012 – Máme zabaleno :-)

V kategorii: Treninkový deník psovoda

Dotazy a komentáře