• RS WordPress

  Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Obec Červená Řečice na Pelhřimovsku se třetí červencový týden stala dějištěm Letního záchranářského tábora IPRK. Na letošní soustředění se sjelo celkem 12 psovodů s cílem zdokonalit dovednosti svých čtyřnohých kolegů v jednom z nejzajímavějších a současně i prospěšném odvětví kynologie – v záchranařině.

Z pohledu zastoupení plemen se potvrdilo, že záchranařina není aktivitou určenou výhradně služebním plemenům psů, sestava zúčastněných plemen byla velmi pestrá (německý ovčák, belgický ovčák groenendael, výmarský ohař, australský ovčák, bearded kolie, border kolie a několik kříženců všech velikostí).

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Účastníkům, kteří na tábor dorazili z různých koutů republiky, se po celý týden věnovali instruktoři IPRK Filip Štrach a Kristýna Schnáblová. Oba instruktoři se záchranařině věnují aktivně, jak v oblasti praktického nasazení psů (oba jsou již několik let držiteli kynologického atestu Ministerstva vnitra), tak v oblasti sportovních soutěží. Navíc s sebou na táboře měli i svoje čtyřnohé parťáky a bylo-li třeba, nebyl problém předvést provedení konkrétních cviků a záchranářských dovedností prakticky.

Ubytování všech účastníků bylo realizováno v Turistické ubytovně u Pípalů, kde každý den tábora začínal po osmé hodině ranní snídaní. Po deváté hodině jsme se každý den sešli na blízké cvičební ploše, kde se vždy polovina účastníků věnovala pod Filipovým vedením tréninku cviků poslušnosti a ovladatelnosti, zatímco druhá polovina trénovala s Kristýnou cviky „dovednosti“ – tedy záchranářské překážky. Mimo pilování „skupinových cviků“ na zkoušky dle zk. řádu KJ ČR Brno jsme se v tréninku postupně střídali, tak aby se nám instruktoři mohli věnovat individuálně a současně ostatní pejskové mohli v klidu odpočívat ve stínu.

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Po tomto dopoledním bloku následovala v poledním čase pauza, která většinou posloužila nejen k obědu a odpočinku, ale i ke schlazení se účastníků a pejsků v nedaleké vodní nádrži Trnávka.

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Zpravidla ve tři hodiny nás a hlavně naše pejsky čekalo to hlavní v záchranařině, tedy trénink vyhledávání osob v přírodním terénu (tzv. plochy) a vyhledávání osob v sutinách (tzv. sutiny). Na tréninkové terény jsme se opět přesouvali ve dvou skupinách, kdy vždy jedna polovina účastníků vyrážela s Kristýnou trénovat sutiny, zatímco druhá skupina s Filipem trénovala plochy. Zaměření tréninku obou skupin se den po dni střídalo, takže se všem pejskům dostalo dost tréninku obou specializací. Se zajištěním tréninkových terénů v okolí obce Červená Řečice a Želiv nám pomohli kolegové z SDH Želiv II., za což jim patří naše díky.

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

V čase po večeři, kdy už většina pejsků spokojeně odpočívala na pokojích, jsme se scházeli na nezbytnou trochu „záchranářské“ teorie, kterou nám, doplněnou o promítání fotografií a videí, spolu s vlastními praktickými zkušenostmi v přijatelných dávkách servírovali naši instruktoři. Během večerních přednášek jsme tak mimo jiné probrali témata jako Náplň zkoušky ZOP a záchranářské zkoušky RH E, Práce se psy ve výškách a nad volnou hloubkou, Záchranařina jako sportovní odvětví, Využití záchranných psů v praxi.

Do programu tábora patřilo třetí den „volné odpoledne“ a navazující podvečerní aktivita spočívající ve stavbě lanovky pro psy. Než jsme naše chlupaté svěřence povozili na lanovce, pochopitelně jsme je ještě s „packama na zemi“ přivykli na pohyb ve speciálních slaňovacích postrojích.

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Dalším speciálním programem tábora byl noční výcvik, kdy se účastníci i pejskové seznamovali s prací za svitu čelovek. Jako tréninkový terén nám pro toto výborně posloužil starý statek a v něm odstavená zemědělská technika.

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Naše tréninkové snažení vyvrcholilo v závěru tábora mezinárodními zkouškami záchranných psů dle zkušebního řádu IRO. Ke zkouškám, na které nám byl delegován pan rozhodčí Vilém Babička, nastoupilo celkem sedm psovodů, z nichž šest se odpoledne mohlo radovat z úspěšně složené zkoušky. Úspěšnými byly tyto týmy:

 • Diana Matey – Corny Simba Šedý Duch (VOK) – RH FL E
 • Alena Kořínková – Deep Blue Sea Dreamfinder (AUO) – RH FL E
 • Kateřina Jančaříková – Cikáda Orfi ze Ztracené zahrady (BOG) – RH T E
 • Filip Štrach – Gryson Mi-Ji (BOM) – RH T A
 • Tomáš Pípal – Chiper Sv. Hubert (NSDTR) – RH T A
 • Miloš Hušek – Isis Boyd´s Bullriding (HO) – RH F A

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Jako zábavu na večer po prvním zkouškovém dnu si instruktoři připravili Letní záchranářský závod. Mezi všestrannými kynologickými disciplínami závodu nechyběl obligátní aport buřtu, hod aportem na cíl či překážková dráha s vajíčkem na lžíci. Pohárky za nejlepší umístění si odnesli:

 • 1. Lenka Arťušenko a Velvet Provocativo (NO)
 • 2. Monika Líbertínová a Akim (kříženec)
 • 3. Diana Matey a Corny Simba Šedý Duch (VOK)

Další den tábora patřil zkouškám ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů, tedy zkouškám ZOP a ZPU 1-2 dle zkušebního řádu KJ ČR Brno. Delegovaným rozhodčím pro tyto zkoušky byl pan Rudolf Baudyš. K bezproblémovému průběhu zkoušek přispěl vedoucí zkoušek Tomáš Panský a v roli figuranta Daniel Suchopár. Na zkoušky nastoupilo celkem sedm týmů (psovod – pes), které úspěšně splnily tyto zkoušky:

 • Helena Hejzlarová – Rasty (NO) – ZOP
 • Lenka Arťušenko – Velvet Provocativo (NO) – ZOP
 • Angelika Kocková – Shorty (kříženec) – ZOP
 • Monika Líbertínová – Akim (kříženec) – ZOP
 • Kateřina Jančaříková – Cikáda Orfi ze Ztracené zahrady (BOG) – ZOP
 • Alena Kořínková – Deep Blue Sea Dreamfinder (AUO) – ZPU 1
 • Filip Štrach – Gryson Mi-Ji (BOM) – ZPU 2

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

V závěru tábora jsme se sešli k vyhodnocení celého týdne, nechybělo předávání certifikátů o úspěšném absolvování soustředění, rozdávaly se naše nové nálepky „pes v autě“ a došlo i na společné focení. Příjemnou tečkou posledního večera letního záchranářského tábora byla společná návštěva poutě. Nezbývá než přát, aby se i příští ročník letního záchranářského tábora IPRK vydařil minimálně tak, jako ten letošní, a abychom se na něm sešli v podobně přátelské sestavě lidí a psů!

Letní záchranářský tábor IPRK 2013

Další foto z Letního záchranářského tábora IPRK 2013 od Kristýny Antošové (http://www.lorisfoto.cz/) naleznete v galerii na Facebooku zde.

Ostatní fotografie od účastníků tábora neleznete v galerii na Facebooku IPRK zde.

V kategorii: Záchranařina - Proběhlé akce

Dotazy a komentáře