• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Zával zeminou v ul. Paťanka na Praze 6, 26. 5. 2013

Ilustrační foto

ilustrační foto: vozidlo ZKS MP Praha, zdroj: www.iprk.cz

Zpráva o nasazení atestovaných kynologů

Psovod: Sitte Michal,
Pes:    Alex Brettan (NO) MV – 05/2005

Psovod: Filip Jaroslav
Pes:  Sat (DOB)  MV – 02/2008

Psovodi ZKS MP Praha povoláni HZS Praha prostřednictvím GŘ HZS ČR.

Nasazení  

  • Povolání:        26.5.2013    23.33
  • Výjezd:        26.5.2013    23.53
  • Příjezd k zásahu:        27.5.2013    00.26
  • Odjezd od zásahu:        27.5.2013    01.06
  • Návrat na základnu:        27.5.2013    1.58
  • Způsob přepravy:        sl.vozidlo MP Praha

Místo nasazení (adresa):  Praha 6, Paťanka čp. 2616/15

Důvod nasazení (druh události):  U domu čp. 15 v ulici Paťanka se nachází vrstva mokré utemované zeminy o rozloze asi 15 x 15 m. Je zahrnuta vozovka až ke zdi domu. Vrstva zeminy ve výšce cca 80 cm. Na místě záchranáři HZS. Důvodné podezření, že mohli být zavaleni lidé.

Stručný popis nasazení (systém pátrání):   Okolo 22.00 hod. došlo na výše uvedené adrese k utržení mokré zeminy i s křovinatými porosty z šikmé stráně vysoké asi 10 m. Utržený pás široký cca 15 m dotekl přes dlážděnou vozovku až k domu čp. 15 opřel se o stěnu a zábradlí, kde vytvořil utemovanou vrstvu do výše asi 80 cm. Sl. psi Sat a Alex byli využiti k propátrání této vrstvy a okolí za účelem nálezu živých zasypaných osob. Prohledáním nebyla zjištěna přítomnost živých osob.

Výsledek nasazení:  negativní  – vyloučen výskyt živé zavalené osoby

V kategorii: Praktická nasazení - sutiny

Dotazy a komentáře