• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Červnový kurz IPRK „První pomoc prakticky“

Foto z kurzu IPRK - První pomoc prakticky

V neděli 15. června 2014 pořádal IPRK další běh jednodenního kurzu „První pomoc prakticky“. Kurz s oficiálním názvem BLS (Basic Live Support) modul A je intenzivní kurz, ve kterém se účastníci za využití zážitkové formy výuky učí základním život zachraňujícím úkonům. Kurz vznikl jako norma první pomoci pro psovody-záchranáře a další nezdravotnické pracovníky IZS. Jelikož hlavní náplň kurzu tvoří zásadní dovednosti z oblasti první pomoci, které by měl umět opravdu každý, je kurz velmi vhodnou volbou i pro širokou veřejnost.

Této myšlence odpovídalo i složení účastnické skupiny, kde bylo možné najít jak psovody-záchranáře a dobrovolné hasiče, tak i běžné „civilisty“.

Kratší teoretické bloky obohacené o výuková videa probíhaly v prostorné a nově zrekonstruované klubovně kynologického střediska na Císařském ostrově. Praktické nácvikové bloky a cvičné zásahy účastníků pak probíhaly na přilehlé tréninkové ploše.

Foto z kurzu IPRK - První pomoc prakticky

Opět se tedy rozšířil počet osob ochotných a schopných poskytnout kvalitní první pomoc. Absolventi kurzu mohou si mohou získané dovednosti osvěžit a rozšířit na pokračovacím jednodenním kurzu BLS (Basic Live Support) modul B.

Pro všechny zájemce o kurz „První pomoc prakticky je na 3.8.2014 vypsán další termín otevřeného jednodenního kurzu BLS (Basic Live Support) modul A. Více na webu: www.iprk.cz.

Další foto z červnového kurzu najdete v galerii na Fb IPRK zde.

V kategorii: Záchranařina - Proběhlé akce, Záchranařina – Nekynologické info

Dotazy a komentáře