• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Volkswagen Crafter – Policie ČR, správa hl. m. Prahy

VW Crafter psovodů Policie ČR - Praha

Dnes vám v našem seriálu představujeme vozidlo Volkswagen Crafter, které je zařazeno u psovodů Policie ČR, konkrétně v hlavním městě Praze. Vozidlo umožňuje přepravu až pěti služebních psů a celkem šesti osob.

Zástavba pro přepravu psů je složená z pěti kotců, které lze v případě potřeby samostatně z vozidla vymontovat. V ČR (narozdíl od jiných států) zatím unikátní novinkou je možnost otevření a vystoupení psa z kotce směrem do vozu (do části pro posádku).

Tato inovace umožňuje rychlejší a bezpečnější nasazení psovodů, zejména při zákrocích proti větším skupinám osob a rovněž umožňuje snadnější vyproštění psů z vozidla v případě dopravní nehody. Volný prostor kolem kotců je využitý k přepravě výstroje, pomůcek pro výcvik a vody pro psy. Prostor pro přepravu psů i psovodů je klimatizován a vybaven přídavným osvětlením.

Prostor pro posádku vozidla umožňuje na čtveřici samostatných sedaček pohodlnou přepravu družstva psovodů i v protiúderové ochranné výstroji. V přední části vozidla najdeme sedačku řidiče a velitele vozidla. V plném obsazení vozidla osádku tvoří: řidič, velitel a družstvo čtyř hlídkových psovodů.

VW Crafter pro psovody Policie ČR - zástavba pro přepravu sl. psů

VW Crafter pro psovody Policie ČR

VW Crafter pro psovody Policie ČR - prostor pro výstroj a výcvikové pomůcky

VW Crafter pro psovody Policie ČR - přídavné osvětlení

VW Crafter pro psovody Policie ČR - prostor pro posádku

VW Crafter pro psovody Policie ČR - pohledn a kotce z prostoru posádky

VW Crafter pro psovody Policie ČR - prostor pro výstroj

VW Crafter pro psovody Policie ČR - otvírání kotců z prostoru posádky

VW Crafter pro psovody Policie ČR

VW Crafter pro psovody Policie ČR

foto: Filip Štrach, zdroj: www.iprk.cz

Doporučujeme: Intenzivní zážitkový kurz první pomoci IPRK: ZDrSEM, 22.2.2014 v Praze.

Více v propozicích na webu IPRK zde.

V kategorii: Vozidla pro přepravu psů

Dotazy a komentáře