• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Pokračovací kurz první pomoci IPRK absolvovali policisté, hasiči i veřejnost

Společné foto účastníků kurzu prvni pomoci prakticky - IPRK

Poslední březnovou neděli pořádal IPRK v rámci projektu „První pomoc prakticky“ pokračovací jednodenní kurz první pomoci Basic Live Support (BLS) – modul B. BLS je intenzivní kurz, ve kterém se jeho účastníci za využití zážitkové formy výuky učí základním život zachraňujícím úkonům. Kurz vznikl jako norma první pomoci pro nezdravotnické pracovníky IZS a členy dobrovolných záchranných organizací. Jelikož hlavní náplň kurzu tvoří zásadní dovednosti z oblasti první pomoci, které by měl umět opravdu každý, je kurz velmi vhodnou volbou i pro širokou veřejnost. Kurz je dělen do dvou částí, základního modulu A a pokračovacího modulu B.

Tento termín byl tedy určený výhradně pro předchozí absolventy základního modulu, kteří měli zájem si v rámci navazujícího kurzu zopakovat již získané dovednosti a zejména si vědomosti rozšířit o další důležitá témata z oblasti první pomoci. Složení účastnické skupiny bylo již tradičně pestré a zahrnovalo jak příslušníky sboru dobrovolných hasičů, tak i policisty a zájemce z řad veřejnosti. Tím, že je kurz zaměřený na zvládnutí první pomoci v běžném životě, kdy má zachránce k dispozici většinou jen svojí hlavu a ruce, nebylo toto profesně rozmanité složení účastnické skupiny ničemu na překážku.

Kratší teoretické bloky obohacené o výuková videa probíhaly v nově zrekonstruované klubovně kynologického střediska na Císařském ostrově. Praktické nácvikové bloky a cvičné zásahy účastníků probíhaly venku na cvičební travnaté ploše i v různých dalších zákoutích areálu i v jeho okolí.

Nácvik přístupu k bezvědomému

Vedle cvičných zásahů, kdy účastníci sami postupně řešili situace, jako akutní infarkt myokardu s nutností zahájení resuscitace, masivní vnější krvácení, intoxikaci omamnými látkami, či cévní mozkovou příhodu, byl hlavní náplní odpolední části kurzu cvičný zásah (tzv. simulace) dopravní nehody osobního vozidla s větším počtem zraněných. Role zraněných se ve všech situacích na výbornou ujali externí spolupracovníci IPRK z řad studentů zdravotnických oborů, takže účastníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si svoje dovednosti při zachraňování skutečných „cizích“ osob.

Simulace první pomoci na kurzu první pomoci IPRK - "údržbář s infarktem""

Krátce před šestou kurz vyvrcholil předáním certifikátů úspěšným absolventům. Každý účastník navíc obdržel malý praktický dárek užitečný při poskytování první pomoci. Jsme rádi, že jsme opět rozšířili počet osob ochotných a schopných poskytnout nezbytnou první pomoc, komukoliv, kdo jí potřebuje a těšíme se na další zájemce o první pomoc, ať už z řad veřejnosti, nebo složek IZS.

Simulace první pomoci na kurzu první pomoci IPRK - "zástava krvácení"

Pro všechny, kteří by také chtěli věnovat jeden den tomu, aby se naučili poskytovat „první pomoc prakticky“ je na 27. června 2015 naplánován další otevřený termín jednodenního kurzu první pomoci IPRK Basic Live Support – modul A. Více na webu: www.PPprakticky.cz.

Další foto z kurzů první pomoci IPRK i odkazy na zajímavé články a videa najdete na našem webu zde.

Autor: Ing. Eva Kořínková

V kategorii: Internetové novinky, První pomoc a urgentní medicína, Záchranařina - Proběhlé akce

Dotazy a komentáře