• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Co dělá u záchranky „inspektor provozu“?

Ilustrační foto - vozidlo inspektoru provozu

V ulicích Prahy můžete potkat v barvách záchranky i vozidlo „Inspektora provozu“. Kdo je a co dělá?

Inspektor provozu provádí náročné specializované odborné činnosti v oblasti kontroly poskytování PNP v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy organizace spočívající v cílených a namátkových kontrolách zaměřených na dodržování těchto předpisů.

Inspektor provozu provádí například:

  • kontrolu pořádku a čistoty v prostorách výjezdových stanovišť a v sanitních vozidlech
  • kontroluje stav a údržbu vozového parku, zdravotnických přístrojů a vybavení vozidel
  • kontroluje stav a čistotu OOPP a dodržování předpisů BOZP při prováděných činnostech
  • kontroly zaměstnanců v dočasné pracovní neschopnosti (DPN) na žádost jejich nadřízených
  • objektivizuje eventuelní poškození vozidel a dalšího vybavení, provádí kontrolu a zápisy do palubních deníků
  • IP vyjíždí k vážným dopravním nehodám vozidel ZZS HMP – ÚSZS, při kterých došlo ke zranění osob nebo ke škodě na majetku organizace, spravuje záznamy z roadscanu
  • řeší konfliktní situace, které mohou vzniknout mezi posádkou, pacientem nebo třetí osobou, cílem IP je uklidnění situace, dodržuje zásady zdravotnické etiky, respektuje zákonná práva, oprávněné požadavky a bezpečnost všech zúčastněných
  • spolupracuje při zjišťování  identifikace a fakturace klientů – samoplátců.

Pro činnost Inspektora provozu, která je zajišťována v nepřetržitém provozu, je vyčleněn vůz 6 MB VITO. Součástí jeho vybavení jsou pomůcky: Lucas, pomůcky pro mírnou hypotermii, RES batoh, Lifepack monitor, box na hromadné neštěstí (megafon, speciální pomůcky pro ochranu před infekcí, třídící karty, sumář odsunutých pacientů, reflexní vesty, Atlas operativních karet, vymezovací páska, naváděcí kužely…).K dalšímu vybavení inspektora provozu patří pagermonitor(zařízení,na které přicházejí všechny výzvy pro posádky ze ZOS), tablet s GPS online (monitoring vozů ZZS HMP),GPS navigace, ruční radiostanice, kamera, fotoaparát s externím bleskem, diktafon, platební terminál, peli osvětlení.

Zdroj: ZZS HMP

V kategorii: První pomoc a urgentní medicína

Dotazy a komentáře