• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Hasiči evidují v mapě letní tábory nahlášené hygieně, urychluje to jejich zásahy

Zásah hasičů na letním táboře

21. 7. 2016 (Nicole Zaoralová) – Dne 25. června 2016 Český hydrometeorologický ústav uveřejnil výstrahu na jev velmi silné bouřky pro celé území ČR. Během tohoto dne hasiči řešili 5krát více případů technické pomoci než jindy. Technická pomoc zahrnuje zejména odklízení spadlých stromů a sloupů přes cesty nebo zajištění nebezpečné střešní krytiny. V tento den k technické pomoci patřila také evakuace skoro 50 osob z dětského tábora v Hlavicích na Liberecku. Děti byly převezeny do bezpečí místního kulturního domu v okamžiku, kdy se výrazně zhoršily povětrnostní podmínky. Dvě jednotky hasičů děti snadno lokalizovaly v terénu také proto, že organizátor akce neopomněl svou povinnost a předem akci nahlásil včetně GPS souřadnic místa konání.   


Dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je osoba pořádající zotavovací akce a tábory pro děti povinna jeden měsíc před zahájením akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví: termín, místo konání akce, počet dětí, způsob zajištění pitnou vodou a způsob stravování účastníků. Zotavovací akcí je myšlen organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů. Stejné povinnosti platí během roku i pro organizátory škol a školek v přírodě.

Na výše zmíněný zákona navazuje Dohoda o spolupráci při evidenci rekreačních akcích uzavřená mezi MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a MZ sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví z roku 2008. Smyslem dohody je zajistit účastníkům akcí ochranu před mimořádnými událostmi, které mohou nastat. Zatímco orgány ochrany veřejného zdraví evidují informace o akcích na základě ohlašovací povinnosti, tak hasiči provozují geograficko-informační systém, který umožňuje tato místa přesně lokalizovat pro všechny složky integrovaného záchranného systému.

Detail mapy s umístěním tabora

Příjem informací, jejich zpracování, export do databáze a aktualizace mapového zobrazení probíhá v centrálním datovém skladu Hasičského záchranného sboru ČR, který se nachází v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

„Důvodem vytvoření systému byla snaha o získání co možná nejpřesnějších údajů, kde a kdy se nachází větší skupiny osob v dočasných tábořištích. Tyto osoby mohou být ohroženy záplavami, vichřicí, lesním požárem nebo třeba nebezpečným hmyzem. Díky přesnému místu pobytu mohou jednotky hasičů určit nejkratší cestu a provést rychlý zásah či evakuaci.“ doplnil plk. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru integrovaného záchranného systému MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Náhled mapy hasičů s tábory
Spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR s Krajskými hygienickými stanicemi se velmi osvědčila. Zkušenosti hasičů ukazují, jak cenné pro varování nebo zásah jsou data, která před rokem 2008 nebyla k dispozici. Výše zmíněný projekt přispívá k větší bezpečnosti dětí i dospělých na letních táborech, školách v přírodě, skautských setkáních a dalších rekreačních či zotavovacích akcích. Organizátoři těchto akcí by tak rozhodně neměly na svou zákonnou ohlašovací povinnost zapomínat.

Zdroj: Tisková zpráva HZS ČR

V kategorii: První pomoc a urgentní medicína

Dotazy a komentáře