• RS WordPress

  Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.

Proplacení kurzu první pomoci od VZP – Jak je to opravdu?

Kurz první pomoci IPRK

Od letošního roku, lze na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny i na webech různých poskytovatelů kurzů první pomoci najít informaci, že VZP hradí svým pojištěncům příspěvek 1000,- na kurz první pomoci. Proplacení příspěvku má však jisté podmínky, o kterých se až tolik nepíše – zejména ne na webech organizátorů kurzů, pro které je 1000,- od VZP dobrým propagačním tahákem.

Jak to tedy je a jaké podmínky musí účastník kurzu a zejména lektor kurzu splňovat, aby byl přísvěk proplacen? Zeptali jsme se přímo ve VZP.

Podmínky poskytnutí příspěvku k uvedenému kurzu:

 • klient vedle dokladu o zaplacení předkládá osvědčení o proškolení: zaměření, obsah, rozsah kurzu (min. 4 hod. teorie + praxe), jméno školeného (pojištěnce) a jeho datum narození, jméno lektora, razítko, podpis
 • dále požadavky na lektora kurzu:
  • absolvování certifikovaného kurzu pro školitele v klinické praxi > předložení kopie certifikátu – třeba si vyžádat od lektora  
  • živnostenské oprávnění pro školící a poradenskou činnost – předložení kopie ŽL
  • účast na konsensuální evropské konferenci Evropské rady pro resuscitaci 2015 – potvrzení o účasti lektora na konferenci

Příspěvek na kurz první pomoci je poskytován pro pojištěnce, nebo zdravotnické pracovníky podmínky:

 • Až 1 000 Kč na edukační programy pro dospělé od 18 let:  
  • pro pojištěnce, který si uhradí a absolvuje kurzy první pomoci nebo kurzy nácviku kardiopulmonální resuscitace.
  • Pojištěnec pro získání příspěvku předkládá doklad o úhradě a osvědčení o absolvování kurzu; musí být uvedeny informace o obsahu a rozsahu kurzu (min. délka kurzu je 4 hod.), jméno lektora, razítko, podpis. Příspěvek je poskytnut pro pojištěnce starší 18 let.
  • Pokud má klient certifikát o absolvování je třeba jej doložit s originál dokladem o zaplacení, nebo zaslat doporučeně poštou kopii certifikátu (která je ověřená), originál doklad o zaplacení a vyplněný tiskopis „žádost o příspěvek z fondu prevence“. 
  • K dokladu o zaplacení pokud je platba provedena převodem je třeba také doložit výpis z bankovního účtu. Doklady k uznání finančního příspěvku není možné zasílat elektronicky.
  • Doklady o zaplacení musí být vystaveny od data 1.1.2017, nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení v den podání žádosti o příspěvek. Čerpání je možné do 30.11.2017 nebo vyčerpání stanovených finančních limitů.

Tiskopis i podmínky čerpání a náležitosti daňových dokladů jsou k dispozici na internetových stránkách www.vzp.cz, http://www.klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani-prispevku-na-preventivni-programy-hrazene-z-fondu-prevence/.

Toliko tedy k oficiálním podmínkám VZP. Jejich naplnění, stran kombinace – lektor s kurzem školitel, vlastním ŽL a účastní na konferenci v roce 2015 – není úplně snadná věc a je otázkou, kolik subjektů poskytující kurzy první pomoci tyto podmínky skutečně splňuje.

Proto doporučujeme, než se přihlásíte kamkoliv na kurz s myšlenkou, že vám jej VZP proplatí, ověřit si u pořadatele kurzu, zda Vám poskytne všechny potřebné doklady, případně si předem na pobočce VZP ověřte, jaké doklady po vás budou chtít doložit.

V kategorii: První pomoc a urgentní medicína

Dotazy a komentáře